ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ C-130H "745" ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 356ΜΤΜ - 112ΠΜ - ΠΑ.